Kategorien aktuelt anvendes til alle igangværende opgaver